Вітаємо Вас на сайті ВІДДІЛУ  КАДРІВ

ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Відділ кадрів є структурним підрозділом університету.

Понад 100 років існування закладу відділ кадрів очолювали висококваліфіковані спеціалісти: Шовкопляс В. К.,  Гниломедов М. Д., Заярський М. І., Кутузова А. М. та інші.

З 2017р. відділ кадрів очолює  Гурміна Діана Андріївна.

Сьогодні відділ кадрів — колектив висококваліфікованих, небайдужих, активних співробітників,  колектив однодумців.

Основні завдання відділу кадрів:  облік та реєстрація документів з питань кадрової роботи, ведення особових справ, трудових книжок працівників, ведення табельного обліку та відпусток працівників, підготовка документів статистичної та інших видів звітності, розрахунки підсумків стажу роботи, видання наказів з особового складу, атестація робочих місць, робота з електронною  базою  штатів (ЕДЄБО), реєстром «Медичні кадри» та багато інших задач.